Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

THÔNG BÁO LỊCH THI NGÀY 17/3/2012

Thứ bảy, ngày 17/03/2012

Sáng thi môn: Xã hội học nông thôn

Chiều thi môn: Phát triển nông thôn

Chủ nhật, ngày 18/03/2012 học bình thuờng

Lớp truởng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét