Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

LỊCH THI HỌC PHẦN 7,8 & LỊCH THI LẠI

Lịch thi lần 1: Sáng: 7 giờ 30 - Chiều: 13 giờ 00 (Mỗi buổi thi 1 học phần)


1.      Học phần 1 và 2:   17/3/2012
2.      Học phần 3 và 4:   14/4/2012
3.      Học phần 5 và 6:   26/5/2012
4.      Học phần 7 và 8:   16/6/2012


Lịch thi lần 2: Sáng: 7 giờ 30 - Chiều: 13 giờ 00 (Mỗi buổi thi 2 học phần)
1.      Học phần 1, 2 (sáng) và học phần 3, 4 (chiều): 23/6/2012
2.      Học phần 5, 6 (sáng) và học phần 7, 8 (chiều): 30/6/2012
                                                          An Giang, ngày 10  tháng 02 năm 2012
                                                                           KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                       PGS.TS Võ Văn Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét