Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

LỊCH THI MÔN 3 & 4

Ngày 14/4/2012
          Sáng thi Môn: Công tác xã hội trong PTNT (đề mở)
          Chiều thi Môn: Kinh tế nông thông (đề mở)
Ngày 15/4/2012
          Học Môn: Chính sách phát triển nông thôn


Lớp Trưởng
Phạm Văn Phuương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét