Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

MÔN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
DÀNH CHO LỚP PTNT LIÊN THÔNG
(Chú ý nội dung thi có thể nằm ngoài những nội dung này)
Đề thi 90 phút- tự luận- không sử dụng tài liệu
--------------------------------
1.      Khái niệm cộng đồng? Các yếu tố cấu thành cộng đồng và cho ví dụ minh họa?
2.      Các tiêu chí nào thường dùng để xác định cộng đồng mục tiêu của chương trình phát triển kinh tế xã hội? Tại sao phải sử dụng các tiêu chí này? Cho ví dụ minh họa.
3.      Phân loại cộng đồng dựa vào các tiêu chí nào? Cho ví dụ?
4.      Phát triển cộng đồng là gì? Mục tiêu của PTCĐ như thế nào?
5.      Nguyên lý PTCĐ? Để nguyên lý PTCĐ có thể thực hiện được thì xây dựng và tiến hành các hoạt động PTCĐ cần phải coi trọng nguyên tắc nào?
6.      Hãy phân tích các bước của tiến trình phát triển từ cộng đồng yếu kém đến cộng đồng phát triển?
7.      Các hoạt động của tiến trình chung của hoạt động PTCĐ?
8.      Đánh giá sự phát triển là gì? Các phương pháp đánh giá sự phát triển và cho ví dụ minh họa?
9.      Phân tích các phương pháp tiếp cận trong PTNT ở Việtnam?
10. Phương pháp cộng động trong phát triển? Trình bày các hình thức tham gia, theo Anh/Chị hình thức nào sẽ có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển bền vững
11. Phương pháp ABCD là gì? tại sao áp dụng pp ABCD trong phát triển cộng đồng?
12. Nội lực và khó khăn cùng tồn tại song song trong cộng đồng, anh chị hãy cho ví dụ để thấy rõ vấn đề này (mô tả cộng đồng trong đó có các mặt nội lực và khó khăn cùng tồn tại)?
13.  Các bước thực hiện phương pháp ABCD? Hãy trình bày đặc điểm vào yêu cầu của từng giai đoạn.
14. Khái niệm hội đoàn đoàn thể? Đặc điểm và sự khác nhau của hai loại tổ chức này? Cho ví dụ minh họa?
15. Anh/Chị hãy kể một câu chuyện ? (tóm lược) trong đó pp ABCD được áp dụng mà liệt kê các Năng lực (capacity), tài trí (talent) và năng khiếu (skill) của từng thành viên trong cộng đồng?
16. Anh/Chị hãy kể một câu chuyện (tóm lược)trong đó pp ABCD được áp dụng và liệt kê hội đoàn, đoàn thể có vai trò trong sự phát triển này?
17. Mục đích của công cụ vẽ bản đồ tài nguyên và lát cắt để làm gì?
18. Trình bày về công cụ thùng thủng- xác định các cơ hội phát triển kinh tế?
19. Huy động nội lực để PTCD, trong bước lên kế hoạch bao gồm các giai đoạn nào? Trình bày nội dung hoạt động của các giai đoạn này?
20. Trong tương lai, nếu trở thành một người làm việc trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, Anh, Chị có dự định áp dụng phương pháp ABCD không, nếu có thì tại sao và nếu không áp dụng thì hãy cho biết lý do?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét