Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

Danh Sách, Email, Blog, Điện Thoại Ban Cố Vấn, Ban Cán Sự Lớp

TT
Họ và tên
Chức vụ
ĐT
1
Phạm Văn PhươngLớp trưởng0939. 60 30 68; 0977. 692 166
2
Nguyễn Văn SơnLớp phó học tập0918. 729 847
3
Đỗ Thành Phúc Lớp phó đời sống0976. 435 863
4
Ngô Thanh Liêm Thủ quỹ0984. 426 886
phatriennongthon@gmail.com hoặc xem trược tiếp ở blog: ptnt2012.blogspot.com
Cố vấn Cô: Lê Thị Kim Liên, Trường CĐKTKT, ĐT: 0979. 993 217
Cố vấn Thầy: Nguyễn Khánh Huy, Trường ĐH An Giang, ĐT: 0983. 861 301 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét